PROGRAM CONFIGURATION ASSISTANT

La teva transacció s’ha completat. S’ha enviat un rebut per correu electrònic. Inicieu sessió al vostre compte de PayPal per veure els detalls de la transacció.
El següent formulari us guiarà a través d’una prova de preparació prèvia a l’exercici i us ajudarà a personalitzar i estructurar el vostre programa de força i condicionament. Al final es programarà l’avaluació del videocall.

Your transaction has been completed. A receipt has been emailed to you. Log into your PayPal account to view transaction details.
The upcoming form will guide you through a Pre-Exercise screening readiness and will help you customize and structure your Strength & Conditioning program. At the end the videocall assessment will be scheduled.

Tu transacción se ha completado. Se ha enviado un recibo por correo electrónico. Inicie sesión en su cuenta de PayPal para ver los detalles de la transacción.
El siguiente formulario le guiará a través de una prueba de preparación previa al ejercicio y le ayudará a personalizar y estructurar su programa de fuerza y acondicionamiento. Al final se programará la evaluación del videocall.